Zonneterp
English
Innovatienetwerk
 

Tuinbouw concurreert met de energiebedrijven

De gemeente Waddinxveen heeft de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder uitgenodigd om in te schrijven op de warmtevoorziening van de Triangel, een nieuwbouwwijk met 2.750 woningen. Verschillende tuinders in de regio kunnen daaraan warmte gaan leveren. De tuinbouw gaat hiertoe samenwerken met een partner die de benodigde infrastructuur naar de woningen gaat aanleggen. InnovatieNetwerk staat aan de wieg van deze ontwikkeling, waarbij tuinders energie gaan leveren aan de nabije omgeving.

Bron: InnovatieNetwerk

Kassen verwarmen woonwijk (20-2-2007)

Volker Wessels Duurzame Energie Concepten heeft samen met de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder een aanbieding neergelegd bij de gemeente Waddinxveen om alle woningen van de nieuwbouwlocatie Triangel op duurzame wijze van warmte te voorzien.

Op de locatie Triangel verrijzen circa drieduizend woningen en tienduizend m2 kantoren en bedrijven. De ambitie van de gemeente is om de milieubelasting van deze nieuwbouwlocatie zoveel mogelijk te beperken. In het concept van Volker Wessels wordt op slimme wijze gebruik gemaakt van de zonnewarmte uit de glastuinbouw. De kassen werken als enorme zonnecollectoren die voldoende warmte opleveren om een woonwijk permanent te kunnen verwarmen. Een transportleiding distribueert de lage temperatuur warmte van de kassen naar een centraal punt in de woonwijk. Van daaruit gaat de warmte naar de individuele woningen. De afgekoelde bronwarmte gaat weer retour naar de tuinders.

Bron: VV+