Zonneterp
English
Innovatienetwerk
 

Thema's

Kringloopcomplex De ZonneterpDe Zonneterp werpt nieuw licht op de wijze waarop we in onze levensbehoeften voorzien. Nu worden zaken zoals elektriciteitsvoorziening en waterzuivering veelal centraal en grootschalig aangepakt. Naar de huidige stand van de techniek blijkt dat echter niet altijd de meest duurzame, economische en efficiënte wijze.

Lokale en decentrale nutsvoorzieningen

De Zonneterp komt met concrete voorbeelden van duurzame, lokale en decentrale nutsvoorzieningen. Door nutsvoorzieningen (van energie, voeding en water) lokaal te regelen blijken niet alleen het milieu gediend maar ook de kwaliteit van de leefomgeving en de kosteneffectiviteit van deze nutsprocessen. Op deze website wordt nader in gegaan op de technieken en voordelen van lokale decentrale  nutsvoorzieningen. Dit onderverdeeld in de thema’s:

  • energie (koolstofkringloop, warmte, CO2, elektriciteit); en
  • water (waterkringloop en de nutriëntenkringloop).

Ruimtelijke vervlechting en organisatorische inbedding

Lokale decentrale nutsvoorzieningen in combinatie met glastuinbouw vergen een bezinning op de manier waarop wordt omgegaan met ruimte en organisatie. Waar kringlopen worden gesloten is een integrale planning noodzakelijk. Ruimtelijk moeten de samenhangende functies werkbaar en betaalbaar zijn verweven. En organisatorisch moeten bekostiging en beheer zijn geïmplementeerd. Uitwerkingen van deze thema’s worden in deze site behandeld in de sectoren: