Zonneterp
English
Innovatienetwerk
 

Achtergronden

Wederkerige samenhang van de hoofdonderdelen van het kringloopcomplexZonneterp is onderdeel van een innovatieprogramma van Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Het is gebaseerd op een uitvindingen van dr ir E. van Andel van Fiwihex BV.

In de Zonneterp worden landelijke en stedelijke functies op elkaar betrokken. Het gaat dan met name om glastuinbouw, wonen en werken. Aangesloten wordt bij het concept van de Energieproducerende kas. Dit is een tuinbouwkas die zonnewarmte oogst. De warmte wordt voor later gebruik in de bodem opgeslagen. Berekend is dat een gesloten kas een warmteoverschot kent, dat elders kan worden benut. Bijvoorbeeld in nabijgelegen woningen.

Vanuit de warmtevoorziening is de verbinding gelegd tussen kas en woning. Maar bij warmte alleen is het niet gebleven. Bij nader onderzoek bleek dat kas en woning meer voor elkaar kunnen betekenen. Zo kan de kas een rol spelen bij de afvalwaterzuivering, kunnen woningen extra economisch draagvlak brengen voor een geïntegreerde kas - woning cluster. En kas en woningen tezamen bieden een aantrekkelijke leefomgeving aan mensen die wonen en werken in een zonneterp. 

Een systeemveranderingen in de glastuinbouw, de woningbouw en het waterbeheer

Dit alles vraagt om beduidende systeemveranderingen in de glastuinbouw, de woningbouw en het waterbeheer. Veranderingen overigens die economische en milieukundige voordelen bieden. Niet voor niets dat verschillende haalbaarheidsonderzoeken zijn gestart naar de realisatie van zonneterpen op diverse lokaties in Nederland. 

Via deze website worden bevindingen uit deze onderzoeken algemeen beschikbaar gemaakt. Belangrijke thema’s die daarbij aan bod komen zijn:

Betrokken personen

Bij de inhoud van deze website zijn betrokken:

Dr. ir. A. (Adriaan) Mels en dr.ir. G. (Grietje) Zeeman; Lettinga Associates Foundation
Dr.ir. J.G. (Jan) de Wilt en P. (Peter) Oei; Innovatienetwerk Groene Ruimte
Dr. Ir. E. (Noor) van Andel, ir A.P.M. (Arno) ter Beek en ir. E.E. (Eur) van Andel; FiWiHex BV
Mr E.J.S.A. (Edgar) Wortmann (projectleiding); Elannet BV
Prof. ir J. (Jon) Kristinsson en ir. D.T. (Daan) Josee; Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson

Met dank aan: RaboVastgoed, Stichting EVA en Vereniging Ecodorp.

Illustraties: I.E.L. (Ingolf) Kruseman; Bureau ASK, architectuur en visualisatie bureau
Website: Adheera webbouw