Zonneterp
westland
   
 

Publicatie in Groot Naaldwijk, 28 december 2005

Onderzoek naar haalbaarheid 'Zonneterp' in gemeente Westland

De gemeente Westland gaat onderzoeken of er draagvlak is voor een 'Zonneterp' in de gemeente. Dit is een project waarbij glastuinbouw en andere bebouwing met elkaar worden verbonden. De combinatie van glastuinbouw en woningbouw kan aanzienlijke voordelen bieden op het gebied van water, energie en CO2. Zo is het denkbaar dat woningen worden verwarmd met restwarmte (zonnewarmte) van glas-tuinbouwbednjven en dat glastuinbouwbedrijven een actieve rol gaan spelen in het integrale waterbeheer., Het haalbaarheidsonderzoek werkt de kansen uit die een zonneterp biedt voor tuinders die hun productie, bedrijfsresultaat en -continuïteit ten goede komen. Daarnaast zijn er kansen om woningbouw op een duurzame leest te schoeien en stedelijke en glastuinbouwfuncties op een profijtelijke en duurzame manier met elkaar te verbinden. Verder biedt het mogelijkheden voor integraal waterbeheer. Voor dit onderzoek zullen de gemeente Westland en het innovatienetwerk Groene Ruimte (onderdeel van het ministerie van LNV) gezamenlijk als opdrachtgever optreden.

Download artikel in pdf-formaat.