Zonneterp
English
Innovatienetwerk
 

hoofdsystemen van het kringloopcomplex

Kringlopen in de Zonneterp

In de Zonneterp staat niets op zichzelf. Alles hangt samen met het grotere geheel. De woningen leveren nutriënten aan de kas. De kas levert warmte aan de woningen. De ‘afvalstromen’ worden omgezet in energie (elektriciteit en warmte) en gewas. 

Vier hoofdsystemen zijn hierbij te onderscheiden.

  1. Het warmtesysteem (Joule): Zonnewarmte wordt geoogst en opgeslagen voor verwarming van kas en bebouwde omgeving. 
  1. De koolstofkringloop (C): Biomassa (waaronder gft en ‘zwartwater’) wordt vergist. Dat levert onder andere biogas, dat wordt gebruikt voor de productie van warm water, elektriciteit en CO2–bemesting (voor in de tuinbouwkas).  
  1. Het watersysteem (H2O): Grijswater uit de huishoudens wordt tezamen met het vergistingseffluent bewerkt tot nutriëntrijk gietwater in de kas. Door verdamping en condensatie wordt zuiver water teruggewonnen.
  1. Het nutriŽntensysteem (N): Nutriënten uit de biomassa en waterstromen worden gebruikt in de kas. Als gietwater en als substraat (teeltbodem, los van de ondergrond).  

Deze vier systemen hangen onderling nauw samen. Zo is het nutriëntensysteem feitelijk onderdeel van de waterkringloop. En de waterkringloop hangt weer samen met de warmtehuishouding in de kas.

In hun onderlinge vervlechting vormen de kringlopen tezamen het basisontwerp van de Zonneterp.

Schema kringloopcomplex de Zonneterp