Zonneterp
English
water
   
 

Integraal waterbeheer

Drinkwaterzuivering in de Zonneterp

In de wereld van riool en waterzuivering wordt veel gesproken over integraal waterbeheer. Feitelijk wordt dan gedoeld op de afstemming van riolering met de waterzuivering. Na waterzuivering wordt het effluent geloosd op het oppervlaktewater. Elders pompt het drinkwaterbedrijf weer water op dat vervolgens geschikt wordt gemaakt voor de waterleiding. Over de integratie van de afvalwaterzuivering en de drinkwatervoorziening wordt nog nauwelijks gepraat. Voorlopig ligt de uitdaging in de dialoog tussen riolisten en zuiveraars.

In de Zonneterp wordt een idee gelanceerd waarin de waterkringloop - nagenoeg - geheel gesloten wordt. Huishoudelijk afvalwater wordt eerst gebruikt als gietwater in de kas. In deze gesloten kas zal het voor een groot deel - na opname door de planten - verdampen en condenseren. Dat condensaat levert schoon water, dat na enige bewerking mogelijk zelfs weer als drinkwater te gebruiken is. In dat geval is de waterketen echt gesloten en wordt integraal waterbeheer een realiteit.

Drinkwaterzuivering door verdamping en condensatie in de gesloten kas