Zonneterp
English
water
   
 

Overvloed op aarde

Energie van zon en aardeDe energie waarover wij op aarde beschikken, komt van de zon en van de aarde zelf. In de zon vind kernfusie plaats, waarbij waterstof wordt omgezet in helium. En ook in de aarde is sprake van kernenergie: 70% van de aardwarmte ontstaat door radioactief verval van isotopen zoals kalium, uraan en thorium. De rest van de aardwarmte stamt nog uit de tijd dat de aarde ontstond. Dit zijn de twee bronnen waaraan al het leven op aarde zijn energie ontleent. Het zijn ook de bronnen die we duurzaam kunnen ‘tappen’. Zolang deze bronnen van energie bestaan, hebben wij geen energieprobleem. We moeten alleen nog leren ze effectief en rendabel te gebruiken. 

Het leven zelf is ons al voorgegaan. Het vangt zonlicht op en gebruikt dat als motor voor zijn groei en activiteit. Daarbij vormt het zich in de materie, en staat het op allerlei manieren met omliggende materie in verbinding. Het maakt actief deel uit van stofkringlopen, die verandering en leven op aarde gaande houden.

Zuinigheid is geen antwoord - verandering van de methoden wel.

Vervuiling, schaarste en uitputting zijn het gevolg van de wijze waarop we in onze behoeften voorzien. Niet van het feit dat we behoeften hebben en daarin willen voorzien. Vandaar ook dat zuinigheid geen antwoord is. Verandering van de methoden wel. We moeten leren voldoende ontwikkeld en bewust te werk te gaan. Waarbij we bovendien net iets verder kijken dan de eigen neus en belangen lang zijn. 

In de Zonneterp sluiten we aan op processen en kringlopen die de aarde al miljoenen jaren beheersen. Weinig nieuws dus onder de zon. Maar het vraagt wel een andere manier van ontwerpen en organiseren. Wederkerigheid is daarbij het motto. Want de onderdelen van de kringlopen staan niet op zichzelf. Het ene proces voedt het andere. En zo houden ze elkaar in stand. En zo wordt ook het belang van de één, mede het belang van de ander. En dat is het bewustzijn dat kan ontstaan wanneer men woont en werkt in een Zonneterp. 

Meer informatie over 'energie' op deze site: